talsvar systemet – en introduktion

Nästan alla som har behandlat den moderna callcenter är bekant med den söta, men mekaniska, röst styra dem. Denna röst är en del av talsvar system eller IVR, som utgör ramen för den som ringer-telefonsystem interaktion.

Denna interaktion ger den som ringer att förvärva eller input viss information. Systemet fungerar genom att en dator för att bestämma människans röst och ingångar knappsats.

Ända sedan starten, har IVR system varit mycket populära bland företag av två huvudsakliga skäl. För det första sparar på personalkostnader, hålla ett stort antal personal bara för att ta emot samtal är dyrt, speciellt i ett callcenter där ringer kan komma en hel del tjänster utan att engagera de anställda. Agenter är därmed kunna hantera mer akuta och komplicerade utredningar. Det andra, det gör företaget tillgängligt för dess kunder 24/7.

typiska IVR applikationer

IVR-system har särskilt kommit till nytta i callcenter på grund av sin stora räckvidd och flexibilitet. Speciellt, är förmågan av IVR-system för att kombinera uppringande ingång med skräddarsydda skript en enorm hjälp för callcenter i hanteringen regelbundna undersökningar. Några av de mest populära IVR applikationer är:

• Automatiserade konto betalningssystem
• Kunden kontoinformation samling
• Banktjänster
• Kund marknadsundersökningar
• Emergency anmälningar
• Virtuella receptionister
• Call center automation
• Order status och spårning

fördelarna med IVR-system

• De hjälper callcenter skära levande tid samtalshantering som arbetar sig vara en stor pengar sparare. De hjälper också förbättra den totala effektiviteten i call center, som personalen kan koncentrera sig på viktigare affärsområden.

• IVR-system styra samtal till rätt avdelning och låta dem få tillgång till sin personliga information själva. Detta sätt minska sin väntetid och göra hela samtalsupplevelse metodisk och problemfri.

• IVR-system kan den som ringer för att hämta eller komma åt information snabbt, med eller utan ytterligare mänsklig assistans.

• Med en effektiv Interactive Voice Response-system, behöver företagen inte levande aktörer hela tiden och kan ändå ge en mångfald av tjänster (som inte kräver mänsklig inblandning) till sina kunder 24/7.

• Ring kötider till avdelningar inom ett företag kan minskas drastiskt. IVR-system kommer att upptäcka en fri agent och kommer att dirigera samtalet till honom / henne. Även samtalen kan dirigeras enligt typen av utredningen med en process menyval.

• IVR system hjälpa till att sänka de samtalsvolymer eftersom en hel del uppgifter hanteras automatiskt. Denna gång hjälper till att minska de totala kostnaderna och förbättrar agenter effektivitet.

• En bra Interactive Voice Response system hjälper callcenter för att utöka sin ringa kapacitet och hantera större samtalsvolymer genom intelligent routing inkommande samtal. Denna intelligenta hantering bidrar också minska hanteringskostnaderna per samtal ratio.

• IVR-system kan automatisera uppgiften att göra och ta emot betalningar via telefon. Detta gör det möjligt för kunderna att göra betalningar som helst på dagen, alla dagar i veckan.

• IVR-system kan enkelt användas i marknadsföringssyfte. Till exempel, om det finns en viss fördröjning i dirigering av samtal på grund av hög samtalsvolymen, kan företagen låta kunderna veta om nya tjänster, uppdateringar eller produktinformation etc.

• IVR system tillåter callcenter för att följa upp verksamheten genom att producera dagliga rapporter samtalsaktivitet. Denna feedback kan användas för att känna igen de bra artister och ogräs svagheter ute.