GPS Fleet spårningssystem

Global Position System eller GPS Global Position System använder satellitsignaler för att spåra plats. Detta system har blivit så exakt att den kan peka ut en verklig plats till inom några varv. GPS har många användningsområden, varav en som en GPS flotta spårningssystem. Det finns flera fördelar med att använda GPS för fordonsparken spårning.

GPS-tracking system används med programvara som en dispatcher åtkomst från datorn. Detta kommer att möjliggöra bättre sändning för servicetekniker eller förare leverans. Det är oftast förseningar då denne avgör görs med en karta och dom av avsändaren. Med hjälp av GPS-flottan spårningssystem, är utskick görs i tid och därmed förbättra kvaliteten på tjänsterna.

GPS-systemet fungerar i både storstäder och på landsbygden. Använda system för spårning skickar anställda och definiera vägar kommer att bidra till att hålla ett fönster till ett minimum. Man undviker förare passerar varandra en-route, vilket sparar tid och bränsle.

En annan stor fördel med att använda GPS-systemet lägesövervakning är att hjälpa förarna i navigation. Utan GPS-spårning, kan förarna slösa bort en massa tid och bränsle kör i fel riktning, söker gator, fråga efter vägen eller stoppa att kolla kartan. En GPS flotta tracking system ger realtid navigering för föraren, vilket sparar tid och kostnader bränsle.

GPS flotta tracking system kan användas för att se till att din personal gör sitt jobb. Det kan spåra drivrutiner så att du vet var de befinner sig under arbetstid och fungerar som ett avskräckande för dem som tenderar att smita undan.

Förutom att leverera realtidsinformation, kan GPS flotta tracking system ger rapporter om historiska aktiva som kan vara till nytta för personalen. Om det finns några klagomål från kunder om ankomsttid eller hur lång tid som tillbringas på platsen, kan dessa problem verifieras från tidigare förekomst av GPS-spårning.

GPS flotta tracking system minskar riskerna för anställd bedrägeri och stöld. Om du använder den i din fleet management, bör du kunna förhandla fram en diskonteringsränta med din bil försäkringsbolag.

GPS Fleet Tracking är en fantastisk teknik som hjälper alla företag att förbättra produktiviteten, sänka kostnaderna och öka lönsamheten. Det är inte bara används för att hantera mobila tillgångar utan också anställda i någon tjänst, leverans eller försäljningsorganisation. Trots initial kapitalinvestering i ett tracking system är hög, fördelarna uppväger kostnaderna i det långa loppet. Vissa GPS-leverantörer erbjuder leasing eller förhandlingsbara avbetalning.