konferenssamtal beslut – web konferenssamtal vs offline konferenssamtal

Web konferenssamtal är i sin linda och många människor är inte medvetna om sin mångskiftande ansökan. Inledningsvis var web konferenssamtal användas som ett ljud konferenssamtal och var begränsad till presentation samtal. Live videokonferenser blev möjligt med ankomsten av bredband. Rätt sammanslagning av flera funktioner i Internet, datorer och mjukvara har förändrat samtal webbkonferens till nivån för ansikte mot ansikte möte.

Den största fördelen som webb konferenssamtal har över offline konferenssamtal är att det ger realtid interaktion med flera personer. Om den genomförs på rätt sätt är det precis som att ha en diskussion i din konferenslokal. Till skillnad från de flesta offline konferenssamtal, i webbkonferens kallar de människor som deltar i samtalet kan dela och utbyta idéer genom att illustrera det på tavlan. Detta blir mycket praktiskt i de fall där endast ritningar kan tydligt förklara idén. Eftersom detta sker i realtid med hjälp av ljud, är den effekt det har långtgående och kan inte matchas av offline konferenssamtal.

Web konferenssamtal är en idealisk konferenssamtal tjänst för företag, eftersom det ger en möjlighet att diskutera frågor och sätta dem att rösta och åtgärda problemet på sidan. Detta innebär att genom att sitta på kontoret i Manhattan genom konferenssamtal kan du prata med dina underordnade i någon del av världen och diskutera affärsplaner. Det finns ingen gräns för hur många som kan delta i den digitala webbkonferens. Offline konferenssamtal har begränsningen av antalet och när det finns mer än tre platser det kastar upp flera svårigheter. Antalet Platsen är aldrig ett problem i webb konferenssamtal.

Telefonkonferens via webben har vissa begränsningar som web cam positionering. Det kräver också hög mängd koncentration från deltagarna. De flesta av de begränsningar förknippade med webb konferenssamtal kan enkelt lösas. Flera etableringar nu föredrar samtal webbkonferens över offline konferenssamtal eftersom det sparar pengar, tid och energi.